In de maand Juni wordt er door ons bedrijf veel verplegingswerk verricht. Dit omvat het schoffelen van uien, bieten en cichorei tot het spuiten en rijenspuiten tegen aardappelopslag en wortelonkruiden. Door het droge weer kwam de graszaadoogst eind Juni ook plotseling op gang!

20180524_142351 (Medium)

In de maand Juni zijn veel uien geschoffeld. Door de vele regenval van afgelopen voorjaar, na het zaaien, is er een harde, stugge korst ontstaan. Door de uien te schoffelen krijgt het gewas meer zuurstof om door te groeien. Aardappelopslag werd in een aantal percelen ook weer gesignaleerd, ondanks de strenge vorst van afgelopen winter! De Steketee strokenspuit is hiervoor in bieten en cichorei de ideale methode om de opslag te bestrijden. De onkruidbestrijding in de aardappelen is over het algemeen goed gelukt. Hiervoor gebruiken we de onderbladspuit om net voor het sluiten van het gewas de laatste onkruiden te verdelgen! Door de aanhoudende droogte kwam de graszaadoogst eind Juni vroeg op gang! De oogstomstandigheden waren uitmuntend!