Bemesting

DUURZAME AANWENDING VAN MESTSTOFFEN

Sinds 2001 is Loonbedrijf Breure actief in het uitrijden van mest met de sleepslang bemester en vaste mest met een Tebbe breedstrooier. De drijfmest wordt aangevoerd door Loonbedrijf en Mestdistributie Gebr. Verkooyen die beschikt over voldoende opslagcapaciteit. Door de korte lijnen met Verkooyen is het mogelijk in korte tijd drijfmest op uw percelen aan te wenden. Naast de levering van verschillende soorten drijfmest behoord ook vaste mest en compost in het leveringenpakket.

Naast de aanwending van dierlijke mest zijn de laatste jaren belangrijke investeringen gedaan voor het toedienen van vloeibare meststoffen. Op de pagina 'Precisiebemesting' vindt u verschillende methodes waarmee wij op een efficiënte manier meststoffen toedienen. Bemesten in de wortelzone draagt bij aan een betere benutting van mineralen en krappere mineralenruimte. Steeds meer van deze methodes worden gecombineerd d.m.v. sectieafsluiting met GPS. Dit voorkomt onnodig gebuikt van meststoffen. Deze precisiebemestingen wegen mee voor een schoner milieu.

Informeer naar de mogelijkheden en neem vrijblijvend contact met ons op!

arrow_back arrow_forward