Precisiebemesting

Naast de aanwending van dierlijke mest zijn de laatste jaren belangrijke investeringen gedaan voor het toedienen van vloeibare meststoffen. Op deze pagina vindt u verschillende methodes waarmee wij op een efficiënte manier meststoffen toedienen. Bemesten in de wortelzone draagt bij aan een betere benutting van mineralen en krappere mineralenruimte. Steeds meer van deze methodes worden gecombineerd d.m.v. sectieafsluiting met GPS. Dit voorkomt onnodig gebuikt van meststoffen. Deze precisiebemestingen wegen mee voor een schoner milieu.

Informeer naar de mogelijkheden en neem vrijblijvend contact met ons op!

arrow_back arrow_forward

RIJENBEMESTING MET VLOEIBARE KUNSTMEST

In Aardappelen, Spruiten en Mais heeft Loonbedrijf Breure de mogelijk een precisie bemesting uit te voeren met vloeibare kunstmest. De meststof wordt in de rij geinjecteerd na het poten of zaaien van uw gewas. De rijenbemester werkt 9 m breed en stuurt onafhankelijk elke 3 m werkbreedte. Grote voordeel van deze bemester is dat u tijdens het poten of zaaien geen omkijken hebt naar rijentoediening en daarna op het juiste tijdstip de rijenbemesting laat uitvoeren door Breure en kan profiteren van de voordelen. Informeer naar de mogelijkheden!!

RIJENBEMESTING TIJDENS HET ZAAIEN

In steeds meer gewassen is Breure in staat een rijenbemesting uit te voeren tijdens het zaaien. Het gaat hierbij vooral om gewassen als Uien en Mais, waarbij de Powerstart meststoffen worden toegediend en gewassen als Tuinbonen en Bieten waarbij een meststof op maat geÍnjecteerd wordt naast de rijen. Een nieuwe ontwikkeling hierin is dat we voor het toedienen gebruik gaan maken van de sectieschakeling met GPS. Kortom: bemesten tot op de laatste druppel.

arrow_back arrow_forward
arrow_back arrow_forward

RIJENBEMESTING TIJDENS HET POTEN

Vanwege de toenemende trend van aardappels poten met een aanaardkap, waren er geen mogelijkheden om rijenbemesting in aardappelen toe te passen. Om toch in de aardappelteelt een efficiënte fosfaatbenutting te verkrijgen en een hogere opbrengst met toediening in de rij te halen, zijn we gaan werken met de nieuwe all-in-one pootcombinatie. Hiermee wordt fosfaat in granulaat vorm en stikstof met urean in de rij toegediend. Deze combinatie is voorzien van de nieuwste techniek op het gebied van bemesting, poten, aanaarden en GPS besturing.

RIJENBEMESTING IN SUIKERBIETEN

Het succes van rijenbemesting en de ervaring hierin, heeft er toe geleid dat vanaf 2015 ook rijenbemesting in suikerbieten mogelijk is. De toediening hiervan gaat in combinatie met de Kverneland Ixtra fronttank, die gekoppeld is aan de Iso-Match Tellus terminal. De vloeibare stikstof wordt d.m.v. aangepaste kouters naast en iets onder het bietenzaadje geïnjecteerd. De gehele combinatie is uitgerust met RTK-GPS en sectieschakeling.

arrow_back arrow_forward