Dierlijke mest

Sinds 2001 is Loonbedrijf Breure actief in het uitrijden van mest met de sleepslang bemester. De drijfmest wordt aangevoerd door Loonbedrijf en Mestdistributie Gebr. Verkooyen die beschikt over voldoende opslagcapaciteit. Door de korte lijnen met Verkooyen is het mogelijk in korte tijd drijfmest op uw percelen aan te wenden. Sinds 2015 is de samenwerking met Gebr. Verkooyen uitgebreid met de levering en het uitrijden van vaste mest en compost. Sinds kort is daarbij ook de levering van Agrigyps mogelijk. Gips verbeterd de structuur van de grond en geeft een meeropbrengst in de teelt van suikerbieten, aardappels en wintertarwe. Meer informatie kunt u hier vinden

arrow_back arrow_forward

DE AGROMETER SLEEPSLANGBEMESTER

Sinds 2013 werkt ons bedrijf met een Agrometer rijenbemester. De 12 meter brede bemester is uitgevoerd met 64 schijfkouters die een instelbare druk hebben van 10 t/m 60 kilo. Deze kouters zijn verdeeld in 13 afsluitbare secties. De rijenafstand van de kouters zijn 18,75 cm. Met behulp van GPS kan op deze manier een precisiebemesting uitgevoerd worden voor 75 cm teelten, zoals aardappelen en spruiten.

VASTE MEST UITRIJDEN MET BREEDSTROOIER

Vanaf 2015 heeft Breure de levering en het uitrijden van vaste mest in het pakket erbij genomen. Hiervoor is gekozen voor de Tebbe MS 140 breedstrooier vanwege de lage rolweerstand van de hoge wielen en de smalle bak die ook voor de kleinere hoeveelheden een gelijkmatig strooibeeld waarborgt. De strooier is voorzien van Iso-Bus en het nieuwe weeg- en doseersysteem, dat het variabel strooien mogelijk maakt. In samenwerking met Gebr. Verkooyen leveren wij ook vaste mest en is het strooien met 2 dezelfde combinaties mogelijk.

arrow_back arrow_forward
arrow_back arrow_forward

VLOEIBARE KALI

Een geheel andere aanwending van mest is vloeibare kali, oftewel Recykal. Deze meststof die veel gebruikt wordt door biologische telers, wordt door Loonbedrijf Breure uitgereden met een getrokken tank op cultuurwielen. Deze mesttank is voorzien van een doorstroommeter met afgifteregeling en heeft een werkbreedte van 12 meter. De meststof Recykal die gebruikt wordt, heeft een gehalte van ongeveer 85 kg kali, 25 kg stikstof en 12 kg fosfaat per ton en kan door Breure geleverd worden.